Belastingdienst - Erfbelasting - IJsveld Belastinghulp

handafdruk
IJsveld belastinghulp
IJsveld belastinghulp
IJsveld belastinghulp
IJsveld belastinghulp
Ga naar de inhoud
Erfbelasting
Als een familielid is overleden, krijg je te maken met twee soorten belasting: de inkomstenbelasting (F-formulier) en de erfbelasting (voorheen Recht van Successie).
Als iemand overleden is, hoeft hij vanaf dat moment geen inkomstenbelasting meer te betalen.
De nabestaanden moeten echter nog wel afrekenen over het inkomen tot de dag van het overlijden.

Als je geld erft, moet je daar belasting over betalen.
Deze belasting heet erfbelasting.

Deze aangiften verzorgt IJsveld belastinghulp geheel voor u.
Hiervoor benodigd zijn van alle erfgenamen de BSN-nummers en NAW-gegevens.

Erfbelasting
Benodigdheden: testament, akte huwelijkse voorwaarden, laatste IB aangifte, jaaropgave(n) jaar van overlijden, WOZ waarde koophuis, saldo hypotheek, begrafenispolis, begrafeniskosten, vermogen o.a. banksaldo moment van overlijden.
Informatie erfgenamen, zoals NAW en BSN.

Tegenwoordig kan deze aangifte ook digitaal gedaan worden, dit gaat middels digid code van de executeur.
Terug naar de inhoud